Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Ενημερωτικός Οδηγός Δικαιωμάτων Αναπληρωτών/τριών 2019-2020

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ


Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αναλυτικά τα ποσά των μισθολογικών κλιμακίων (MK) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόμενοι ξεκινούν από ΜΚ1 και κάθε 2 έτη υπηρεσίας ανεβαίνουν 1 ΜΚ. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης. Βεβαίως, πάγια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος αποτελεί η αναγνώριση της συγκεκριμένης περιόδου για την πλήρη μισθολογική αποκατάσταση όλων των εκπαιδευτικών, καθώς και η αύξηση των μισθών μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. Τα μεταπτυχιακά, επίσης, δίνουν 2ΜΚ, εάν έχουν συνάφεια και έχουν αποκτηθεί πριν από την πρόσληψη. Το επίδομα τέκνου έχει πολύ μικρή απόκλιση ανά ΜΚ. Για 1 παιδί οι παρακάτω αποδοχές είναι αυξημένες περίπου κατά 38 ευρώ, για 2 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 15,50 ευρώ και για 3 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 38 ευρώ καθαρά. Για τους Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ο μισθός ανάγεται στις ώρες του διδακτικού τους ωραρίου. Πχ ΑΜΩ ΜΚ1 με 13 ώρες ωράριο δικαιούται 13/23 x 867,42 = 490,28 ευρώ. 


ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΘΑΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ! 

Απαιτούμε τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι αναρτημένα στη Διεύθυνση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα στο πλαίσιο πελατειακών σχέσεων. Οι δηλώσεις προτίμησης αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές. Παράλληλα, απαιτούμε να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τα μόρια και τα κριτήρια, ώστε να ελέγχουμε ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία σε δημοσιοποιημένα κενά. Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτεί οι τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ και όχι από τον διευθυντή εκπαίδευσης ακολουθώντας απόλυτα τον νόμο καθώς και να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για βελτίωση θέσης σε υπάρχοντα κενά. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Μέλη του σωματείου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία του Συλλόγου με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι αναπληρωτές/ τριες καθώς και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι. Μόνο μέσω της συμμετοχής μας στις γενικές συνελεύσεις της ΕΛΜΕ και τις συλλογικές κινητοποιήσεις έχουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Κόντρα στις σειρήνες του άβουλου, πειθήνιου και αναλώσιμου εκπαιδευτικού να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς», για να αντισταθούμε στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ, για τη ζωή και το δημόσιο σχολείο που μας αξίζει. Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και ο αγώνας για δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια, καθώς και η εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Επίσης, ο Σύλλογος αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σε απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή να θέτεις συγκεκριμένα θέματα στη Γενική Συνέλευσή του και στις συνεδριάσεις του ΔΣ! 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ; 

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά καθώς είναι το κυρίαρχο όργανο. Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν τις 14:00 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΕ    0-10     10-15     15-20 έτη     πάνω από 20 έτη 
           24         23            22                          21 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται το διδακτικό ωράριο ανάλογα με τα έτη εργασίας. Είναι προφανές από τον παραπάνω πίνακα γιατί το Υπουργείο κερδίζει αρκετά από το καθεστώς ελαστικής εργασίας – ομηρίας. Με την απόλυσή μας, το Υπουργείο καθυστερεί τεχνητά την μισθολογική μας ανέλιξη, καθώς και την μείωση ωρών εργασίας που δικαιούμαστε. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου –π.χ. στο κενό κάποιου άλλου συναδέλφου/ισσας-. Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο, εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων (και όχι από τον διευθυντή) άλλο συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε καμία περίπτωση η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε εορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο και πάνω σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σε αυτό στο οποίο τοποθετούνται αρχικά. Δεν κάνουν σε αυτό που συμπληρώνουν ωράριο. Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Το νομικό πλαίσιο των εφημεριών καλύπτεται από το ΠΔ 201/1998, άρθρο 13. Η λήξη της σύμβασης των αναπληρωτών δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη ΔΔΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και β) ότι ο ν. 4229 προβλέπει τη μετακίνηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, μόνο στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης που υπογράφτηκαν. 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ; 

Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες: 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ 

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας: 8 εβδομάδες χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (κύησης), 9 βδομάδες μετά (λοχείας) και επιπλέον 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (ανατροφής). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια λοχείας κερδήθηκε πρόσφατα – μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις του κλάδου! Σε κάθε περίπτωση αίτημα αιχμής του κλάδου παραμένει η πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας, όπως στην περίπτωση των μονίμων συναδέλφων, με εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας. 

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.). 

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ. 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Ειδική άδεια γάμου: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο. 

Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄ βαθμού 

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών. 

• Ειδική άδεια δίκης: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα). 

Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. 

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88 

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. 

Άδεια αιμοδοσίας: Ο εκπαιδευτικός που προσφέρει αίμα καθώς και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας δύο (2) ημερών πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, με πλήρεις αποδοχές. 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάδελφοι δικαιούνται οδοιπορικά, όπως ακριβώς και οι μόνιμοι. Τα οδοιπορικά πιστώνονται ακόμα και να το Ι.Χ που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν είναι ιδιόκτητο αλλά είναι είτε οικογενειακό – στο όνομα πχ του/της συζύγου – είτε πρόκειται για το όχημα του γονέα του εκπαιδευτικού. 

Να μην ξεχάσουμε… 

1) Απαγορεύεται συνάδελφος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας να καλύψει ωράριο συναδέλφου όταν απεργεί. 

2) Δεν αναλαμβάνουμε υπερωρίες. Η κάλυψη των κενών δια μέσου των υπερωριών σημαίνει ότι πολλοί αναπληρωτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΟΟΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΕΟΕΝΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! n Παρά τα 37.000 κενά του δημόσιου σχολείου και τη φετινή σχολική χρονιά με κυβέρνηση ΝΔ, συνεχίστηκε το καθεστώς της απόλυτης αδιοριστίας, όπως και επί ΣΥΡΙΖΑ, επί ΠΑΣΟΚ και επί όλων των συνδιασμών τους. Μνημείο «κανονικότητας» τα έργα και οι ημέρες της κ. Κεραμέως. 

n Ο περσινός νόμος Γαβρόγλου για το προσοντολόγιο-που ξεσήκωσε θύελλα πολύμορφων απεργιακών κινητοποιήσεων για την απόσυρσή του από τον κόσμο της αναπλήρωσής και της ελαστικής εργασίας- ως νέο σύστημα προσλήψεων των αναπληρωτών επιβάλλει σχεδόν για μια εικοσαετία την αδιάκοπη συλλογή προσόντων για μια θέση στον ήλιο της ελαστικής εργασίας: 4-5 χρόνια προπτυχιακών σπουδών, 2-3 χρόνια μεταπτυχιακών, 5-7 χρόνια διδακτορικών, 2-3 χρόνια δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου, 1-2 χρόνια επιμορφωτικών σεμιναρίων, 1-2 χρόνια διπλωμάτων ξένων γλωσσών και ECDL. Οι περίφημες ευκαιρίες στους νέους οδηγούν σε 40χρονους «νέους πτυχιούχους», υποψήφιους αναπληρωτές σε πίνακες-κινούμενη άμμο της εκ περιτροπής εργασίας με λειψά δικαιώματα και τη διαμονή σε αντίσκηνα στις Κυκλάδες των εξωφρενικών ενοικίων με μια βαλίτσα στο χέρι. Όσοι από τους σημερινούς αναπληρωτές έχουν «ελλιπές» βιογραφικό, θα σταλούν σαν στυμμένες λεμονόκουπες στον ΟΑΕΔ, παρά το ότι κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ, δεν είναι δυνατό οι διευθυντές μελλοντικά να μην έχουν λόγο στην πρόσληψη των αναπληρωτών. «Αριστεία», λοιπόν, με μπάρμπα στην Κορώνη και κανιβαλισμό για λιγοστές θέσεις εργασίας σε ένα ολοένα και λιγότερο δημόσιο σχολείο. 

n Η αξιολόγηση θα σημάνει τη χειραγώγηση και τη μισθολογική καθήλωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση της μόνιμης και σταθερής εργασίας και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, μέσω της αξιολόγησης τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν σε «καλά» και «κακά» που θα χρηματοδοτούνται αναλόγως με κριτήριο τις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Η «σχολική αυτονομία» και η «αποκέντρωση» των σχολείων σημαίνουν την αναζήτηση πόρων στους κάθε λογής χορηγούς και την έμμεση ιδιωτικοποίηση. Το «τυραννικό», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων θα διαφοροποιείται και θα συμμορφώνεται στις προτεραιότητες της τοπικής οικονομίας και του ιδιωτικού κεφαλαίου ανά περιοχή. Σ’ αυτό το τοπίο δεν θα μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο από τις σημερινές οργανικές θέσεις των μονίμων, τα κενά των αναπληρωτών, προδιαγράφοντας και νέο γύρο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων. 
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
-Κατάργηση του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νέο σύστημα προσλήψεων 

-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός/Μονιμοποίηση ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. 

-Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 

-Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την προϋπηρεσία 

-Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα/Καμία τιμωρία στην ασθένεια, την μητρότητα, το συνδικαλισμό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου