Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Σχέδια πρακτικών που κατέθεσε η ΑΑΚ/Παρεμβάσεις Αριστοτέλη στο ΔΣ του συλλόγου

Η ΑΑΚ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα της παράλληλης και των αιθουσών στο ΔΣ του Αριστοτέλη. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στην έκτακτη ΓΣ και υπήρχε γενική συμφωνία. Όταν όμως κατατέθηκαν συγκεκριμένα στο ΔΣ η ΑΣΕ/ΠΑΜΕ απάντησε ότι "Τα θέματα αυτά είναι θέματα διεκδίκησης των Σωματείων και μέσω αυτών και των μελών τους. Στη βάση αυτή επιφυλασσόμαστε για τα πρακτικά." ενώ η ΔΑΚΕ "Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα πρακτικά , γιατί εκφεύγουν της δικαιοδοσίας του συλλόγου διδασκόντων και πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα στους συναδέλφους".

Στην πραγματικότητα οι σύλλογοι διδασκόντων μένουν εκτεθειμένοι από την απουσία πρακτικών και όχι από την ύπαρξή τους. Γιατί είναι φανερό ότι το υπουργείο επιδιώκει να ρίχνει κάθε ευθύνη στην πλάτη μας ακόμα και για την επιλογή των παιδιών της παράλληλης ενώ το ίδιο καθώς και η διεύθυνση εκπαίδευσης "νίπτει τα χείρας της". 

Θωρακίζουμε τους συλλόγους διδασκόντων! Καταγράφουμε τα προβλήματα και απαιτούμε απαντήσεις από τη διοίκηση, που είναι και η μόνη υπεύθυνη να τις δώσει! Δεν θα χρεωθούμε εμείς τις ανεπάρκειες και τις πολιτικές επιλογές ενός συστήματος που ψάχνει ενόχους στους εκπαιδευτικούς! Δεκάδες σύλλογοι εκπαιδευτικών καιΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα προτείνουν αντίστοιχα πρακτικά στους συλλόγους διδασκόντων. 

Καλούμε τις παρατάξεις στον "Αριστοτέλη" να επανεξετάσουν την άρνησή τους. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να καταγράψουν σε πρακτικά τα ζητήματα και να μην χρεωθούν τις ανεπάρκειες του συστήματος!


Παραθέτουμε τα σχέδια πρακτικών

Πρακτικά και ενέργειες για την υγιεινή και ασφάλεια

Με βάση την απόφαση του συλλόγου μας (Αριστοτέλη) από 22-8 η οποία παρατίθεται παρακάτω καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων και τις/τους διευθυντ(ρι)ες και προϊσταμενες/ους: 

-Να συνεδριάσουν και να προσδιορίσουν όλες τις πραγματικές ανάγκες όπως τις επιβάλουν η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και η κατοχύρωση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων.

-Την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών των σχολείων – προσδιορισμό των τμημάτων και όλων των ειδικοτήτων. Προσδιορισμό κενών με 1 δάσκαλο για κάθε δύο τμήματα στο ολοήμερο (και λειτουργία τμημάτων μέχρι 15 μαθητών), με υπολογισμό των επιπλέον ωρών

-Να προσδιορίσουν όλες τις διαθέσιμες αίθουσες στη σχολική μονάδα που μπορούν να φιλοξενήσουν τάξη και να τεκμηριώσουν και να ζητήσουν από τη δ/νση την κατάτμηση τμημάτων των μεγαλύτερων σε αριθμό μαθητών τμημάτων του σχολείου.

-Να εξετάσουν την έκταση των αιθουσών και να προσδιορίσουν όποιες από αυτές δεν πληρούν ούτε τους όρους του Εθνικού Κανονισμού Πυρασφάλειας (2τμ για κάθε μαθητή εξαιρουμένης του εμβαδού που καταλαμβάνουν τα σταθερά έπιπλα) και να αναφέρουν στη δ/νση ζητώντας την μείωση του αριθμού των μαθητών και την κατάτμηση του τμήματος.

-Να μην αποδεχτεί καμία σύμπτυξη ή αύξηση στον αριθμό των μαθητών στο τμήμα σε εφαρμογή του ν. Κεραμέως που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και να ενημερώσει το σωματείο μας.

-Να καταγράψουν πως καλύπτεται το σχολείο με καθαρίστρια-η και αν καλύπτει όλη τη λειτουργία του σχολείου – δεδομένου ότι οι προσλήψεις καθαριστριών στην πράξη δεν αυξήθηκαν ενώ σε πολλές περιπτώσεις μειώθηκαν αντικειμενικά καθώς πρέπει να μοιράζονται σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

-Να ενημερώσουν το σύλλογο γονέων για τα αιτήματα και τις ανάγκες για την ασφαλή και εκπαιδευτικά αποτελεσματικότερη λειτουργία για να διεκδικήσουμε από κοινού την κάλυψη όλων των αναγκών του σχολείου.

-Να ενημερώσουν το ΔΣ του συλλόγου για όλες τις ανάγκες και τα κενά του σχολείου.


Σχέδιο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων 1ο


Την ………… συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων με τη συμμετοχή των ……..εκπαιδευτικών του σχολείου…….. με θέμα την αποτύπωση των δυνατοτήτων των αιθουσών του σχολείου. 

Α) Μετά από διαλογική συζήτηση ο σύλλογος αφού πήρε υπ όψη του τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Πυρασφάλειας και αφού καταμέτρησε λεπτομερώς όλες τις αίθουσες διδασκαλίας αποφάσισε τα εξής:

Οι αίθουσες (Α,Β, Γ…) …… τάξης έχουν έκταση …. ….. Αφαιρώντας …..(2- 4τμ – βιβλιοθήκες και ερμάρια……..) η αίθουσα έχει καθαρή επιφάνεια …… . Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο …….. μαθητές.

Η αίθουσα (Χ)…… έχει καθαρή επιφάνεια …….. Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο …….. μαθητές.

Η αίθουσα (Χ)…… έχει καθαρή επιφάνεια …….. Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο …….. μαθητές.

Σας υποβάλουμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να ληφθούν υπ΄ όψη στη διαμόρφωση των τμημάτων και δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη λειτουργία τμημάτων με αριθμούς μαθητών που παραβιάζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Β) ο σύλλογος επισημαίνει ότι στην….. τάξη φοιτούν ……. Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα: 

ο/η ……………………………………. Με διάγνωση για…………

ο/η ……………………………………. Με διάγνωση για…………

ο/η ……………………………………. Με διάγνωση για…………

…………………………………………………………………………………………………..

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε να εγκρίνεται τη λειτουργία της τάξης με μειωμένο αριθμό έως ……. μαθητές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Οι εκπαιδευτικοί

Σχέδιο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων 2ο


Την ………… συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων με τη συμμετοχή των ……..εκπαιδευτικών του σχολείου…….. με θέμα την αποτύπωση των δυνατοτήτων των αιθουσών του σχολείου. 

Α) Μετά από διαλογική συζήτηση ο σύλλογος αφού πήρε υπ όψη του τα νέα δεδομένα της πανδημίας του covid19 καθώς και το μεγάλο όφελος ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και τα ευρύτερα παιδαγωγικά καθώς και το κλίμα ηρεμίας, ασφάλειας που δημιουργεί η μείωση των μαθητών στα τμήματα, όπως τη βιώσαμε στον Ιούνιο του 2020 αποφάσισε τα εξής :

Ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι: 

(παρατίθενται τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών σε κάθε ένα χωριστά)

Στα τμήματα ……………………………………. υπάρχουν παιδιά που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης

(παρατίθενται τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης

σε κάθε ένα χωριστά)

Στα τμήματα ……………………………………. υπάρχουν παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη

(παρατίθενται τα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη)

Το μέγεθος των αιθουσών είναι:

(παρατίθενται κάθε τάξη με το μέγεθός της) 

Το σχολείο μας διαθέτει τις παρακάτω αίθουσες που επιθυμούμε να χρησιμοποιηθούν ως τάξεις για να σπάσουν τα τμήματα ………………………………………………. ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών τους στα 15 κατ’ ανώτερο με στόχο να κάθεται ένα παιδί σε κάθε θρανίο και με απόσταση του ενός θρανίου από το άλλο.

Οι παρακάτω αίθουσες αντιμετωπίζουν προβλήματα που οφείλουν επιδιόρθωση γιατί διαφορετικά μεγαλώνουν οι κίνδυνοι διασποράς του ιού

(παρατίθεται κάθε τάξη χωριστά και γράφονται αναλυτικά τα προβλήματά της πχ χρειάζεται να μετατραπούν τα ανακλεινόμενα παράθυρα σε ανοιγόμενα κ.λπ.)

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε: 

1. το σπάσιμο των τμημάτων και την κάλυψη με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό 

2. Την ανεύρεση νέων αιθουσών ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να σάσουν και τα υπόλοιπα τμήματα

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Οι εκπαιδευτικοί

Πρακτικά και ενέργειες για την παράλληλη στήριξη


Με βάση την απόφαση του συλλόγου μας (Αριστοτέλη) από 27-8 η οποία παρατίθεται παρακάτω καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων και τις/τους διευθυντ(ρι)ες και προϊσταμένες/ους όπου στις σχολικές τους μονάδες έχει διατεθεί εκπαιδευτικός/οί της παράλληλης στήριξης για μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, να συντάξουν το παρακάτω πρακτικό που αφορά ερώτημα προς τη διεύθυνση σχετικά με την παράλληλη στήριξη.


Σχέδιο πρακτικού για παράλληλη στήριξη


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του ….. ΔΣ στη σημερινή συνεδρίαση ……/9/2020 του συλλόγου διδασκόντων με θέμα τον καταμερισμό των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης στους μαθητές του σχολείου μας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για παράλληλη στήριξη, όπως αυτή ορίζεται από τις γνωματεύσεις του ΚΕΣΥ:

Γνωρίζουμε ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ΣΔ δεν εμπεριέχουν τη δικαιοδοσία για τον καταμερισμό των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης στους μαθητές του σχολείου μας 

Θεωρούμε ότι το μοίρασμα εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης στους μαθητές του σχολείου, πρακτικά ακυρώνει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, όπως αυτά νομοθετικά κατοχυρώνονται και περιγράφονται από τις δημόσιες διαγνώσεις των αρμόδιων φορέων, που έχουν εισηγηθεί και γνωμοδοτήσει για το παραπάνω θέμα δίνοντάς τους πλήρη παράλληλη στήριξη

παρακαλούμε να ενημερωθούμε από τον ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας εγγράφως για την διοικητική πράξη με την ορίζεται 

· σε ποιον μαθητή/τρια τοποθετείται ο/η κάθε εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης που τοποθετήθηκε στη σχολική μας μονάδας

· καθώς και τις ώρες που ορίζεται να τον/την υποστηρίζει. 


Οι εκπαιδευτικοί

Τέλος, τα παρακάτω πρακτικά έχουν κατατεθεί στο ΔΣ και περιμένουμε απαντήσεις

ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ (δήμο για καθαριότητα, διευθυντή εκπαίδευσης)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και μέσα στην πίεση των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών (covet 19), ο σύλλογος διδασκόντων του …… ΔΣ, στη συνεδρίαση της ….ης  Σεπτεμβρίου 2020, αποφασίσαμε να σας γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την καθαριότητα.

Το σχολείο μας είναι ολοήμερο και λειτουργεί από τις 7.00 μέχρι τις 16.00 Η μοναδική καθαρίστρια εργάζεται σε μας 6 ώρες και 25 λεπτά και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Άρα το σχολείο μας είναι ανέτοιμο να λειτουργήσει κανονικά με τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες και το πρωτόκολλο καθαριότητας που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

ΖΗΤΑΜΕ την άμεση λύση του προβλήματος μας λόγων των υγειονομικών αναγκών και σας καθιστούμε υπευθύνους για οτιδήποτε προκύψει στο σχολείο μας σε θέματα ελλιπούς καθαριότητάς του.

Ο σύλλογος διδασκόντων του …..ΔΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ COVIT 19

Ο σύλλογος διδασκόντων του …..  ΔΣ εκφράζει την ανησυχία του για τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών του ΕΟΔΥ καθώς και την έλλειψη προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ύποπτου κρούσματος  covit 19, στην εκπαιδευτική μονάδα.

Θεωρούμε ότι η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή κρίνεται απαραίτητη για το παραπάνω θέμα και ζητούμε την τοποθέτησή του από την υπηρεσία.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Ο σύλλογος διδασκόντων του …..  ΔΣ, ενόψει των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών (covet 19) και μετά από προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών του ΕΟΔΥ για το άνοιγμα των σχολείων, αφού συζήτησε αναλυτικά για την περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από τη σχολική μονάδα, κατέληξε ότι οι πρακτικές προηγούμενων ετών δεν μπορούν να εφαρμοστούν εξ ολοκλήρου.

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών χωρίς να προκύπτει συγχρωτισμός είτε εκπαιδευτικών είτε μαθητών στα τμήματα χρειάζεται να τοποθετηθεί ΑΜΕΣΑ στο σχολείο μας ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για συμπλήρωση ωραρίου, ενισχυτική διδασκαλία και αντικατάσταση συναδέλφων που απουσιάζουν έκτακτα». Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου