Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Συνωστισμός εταιρειών για τη διαχείριση κόκκινων δανείων

Δύο νέες εταιρείες διαχείρισης, η «LPN Capital» και η «Melfin», αδειοδοτήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε δεκατέσσερις. Η «LPN Capital» είναι ελληνικών συμφερόντων με ιδρυτή τον κ. Λάμπρο Πρωτονοτάριο, ενώ η «Melfin» είναι θυγατρική της Mellon, που δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της είσπραξης απαιτήσεων και επεκτείνεται και στον τομέα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Οι δεκατέσσερις εταιρείες που έχουν λάβει μέχρι σήμερα άδεια από την ΤτΕ είναι οι:

CEPAL
FPS
ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Pillarstone
UCI
Resolute Asset Management
Independent Portfolio Management
B2Kapital
QQuant
DV01 Asset Management
Special Financial Solutions
Hoist
LPN CAPITAL
Melfin

Το υψηλό ενδιαφέρον ξένων αλλά και εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων για τον τομέα της διαχείρισης κόκκινων δανείων, ερμηνεύεται λόγω και των αυξημένων πωλήσεων μεγάλων δανειακών χαρτοφυλακίων από την πλευρά των τραπεζών, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να δοθούν προς διαχείριση σε εξειδικευμένες εταιρείες.

Οι πωλήσεις δανείων θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ενόψει και των νέων στόχων που θα υποβληθούν στο SSM το Σεπτέμβριο. Οι νέοι στόχοι θα επικεντρώνουν τις προσπάθειες σε πιο εμπροσθοβαρείς κινήσεις, προτάσσοντας ως βασικό εργαλείο τις μαζικές πωλήσεις δανείων, με στόχο ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών να προσεγγίσει το 2021, το μέσο αποδεκτό επίπεδο στην Ευρώπη, που είναι κάτω από 10%.

Οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί για μαζικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μέχρι σήμερα τα πέντε πακέτα δανείων που έχουν μεταβιβαστεί και συγκεκριμένα το «Earth» που μεταβίβασε η Εθνική, το «Eclipse» που πουλήθηκε από τη Eurobank, το «Venus» που μεταβιβάστηκε από την Alpha Bank, το «Arctos» και το «Amoeba» που πώλησε η τράπεζα Πειραιώς, αθροίζουν περί τα 16 δισ. ευρώ (συνολική αξία μαζί με τους τόκους). Σε εξέλιξη είναι επίσης η πώληση έως τα τέλη του χρόνου από τις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank τριών νέων πακέτων και συγκεκριμένα του «Mercury», «Jupiter» και «Zenith», συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου 4,7 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές πωλήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών πάνω από τα 20 δισ. ευρώ.

Ορισμένα από τα funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δανειακά χαρτοφυλάκια ελληνικών τραπεζών, δεν διαθέτουν εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα και έτσι η μεταβίβαση συνοδεύεται με την ανάθεση σε εξειδικευμένες εταιρείες, που έχουν αδειοδοτηθεί για αυτό το σκοπό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Intrum που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα funds που έχει αγοράσει δύο μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια στη χώρα μας («Eclipse» και «Earth») και για τη διαχείρισή τους συνεργάζεται με εταιρείες όπως η FPS και η QQuant.

Η συνήθης πρακτική είναι οι εταιρείες διαχείρισης να εξυπηρετούν τα ξένα funds που έχουν αγοράσει ή προτίθενται να αγοράσουν χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, ακόμα και αν δεν συνδέονται μαζί τους (όπως π.χ. η QQuant – θυγατρική της Qualco – που εξειδικεύεται αποκλειστικά στη διαχείριση). Σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούν ως θυγατρικές μεγάλων funds που αγοράζουν χαρτοφυλάκια και στη συνέχεια τα διαχειρίζονται μέσω των ειδικών εταιρειών που έχουν συστήσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Hoist που έχει συστήσει ειδική εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα ή της B2 Kapital, που έχει συστήσει στη χώρα μας η B2 Holding.

πηγή: http://www.mononews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου