Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Όχι στη νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την αναστάτωση στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος!


Με νέα εγκύκλιό του ( ΦΕΚ83 /Αρ.Φ7/3625/Δ1/15-1-21) βασιζόμενη σε διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση της ΝΔ τροποποιεί την ώρα αποχώρησης των μαθητών/ τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου από τις 13.00’ σε 13.10’. Η νέα αυτή εγκύκλιος που αυξάνει το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών,γραμμένη κυριολεκτικά στο πόδι, εν μέσω πανδημίας είναι εντελώς αυθαίρετη καθώς δεν στηρίζεται προφανώς σε παιδαγωγικές εισηγήσεις ούτε σε εισηγήσεις των επιδημιολόγων και δεν εξυπηρετεί σκοπούς που σχετίζονται με την πανδημία. Αντίθετα αυξάνει τον συνωστισμό με την ταυτόχρονη λήξη του ωραρίου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Παρότι αποδίδεται ως μέτρο προστασίας εναντίον της διάδοσης του covid δυσκολεύει στην πραγματικότητα τα δεδομένα που έχουν οργανώσει τα Νηπιαγωγεία για την αποχώρηση των παιδιών και αντρέπει τη διαδοχικότητα στην αποχώρηση των παιδιών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου δεν είναι καθόλου τυχαία. Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών αυξάνεται σταδιακά εδώ και χρόνια άλλοτε κατά ένα τέταρτο, άλλοτε κατά μισή ώρα και με τελευταία την αύξηση κατά μια διαδακτική ώρα/μέρα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν έφτασε η λήξη του πρωινού ωραρίου στη 1μ.μ. Οι νηπιαγωγοί εργάζονται σήμερα τις περισσότερες ώρες σχεδόν από όλους τους εργαζόμενους στην εκπάιδευση. Δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένοι/ες με την επίβλεψη των παιδιών και έχει μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο από όλους. Στις περιπτώσεις που ασκούν και διοικητικά καθήκοντα μάλιστα, το πραγματικό εργασιακό ωράριό τους ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα «άσκηση» και ένα ακόμη βήμα για την επιπλέον επέκταση του ωραρίου τους. Ας μην ξεχνάμε τις προθέσεις που εκφράζονται στην έκθεση Πισσαρίδη που αναφέρεται στον σχετικά χαμηλό αριθμό ωρών διδασκαλίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους και τις προτροπές για «σύγκλιση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών». 

Ταυτόχρονα η αύξηση του διδακτικού χρόνου για τα παιδιά λειτουργεί αντιπαιδαγωγικά. Αγνοεί τις ανάγκες των παιδιών εξισώνοντας τον διδακτικό χρόνο στην προσχολική ηλικία με εκείνον του Δημοτικού Σχολείου, με αποκλειστική επιδίωξη την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και την εξυπηρέτηση των γονέων για μεγαλύτερη παραμονή των παιδιών στο σχολείο. Η σταδιακή επέκταση του ωραρίου στο νηπιαγωγείο μαζί με την αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό (μη αμιγή τμήματα) που έγινε λίγα χρόνια πριν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκτός του ότι άλλαξε το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και το μετάτρεψε σε δομή φύλαξης, υποβαθμίζει την αναγκαιότητα του ολοήμερου με στόχο τη συρρίκνωση πολλών θέσεων εργασίας. 

Ας καταλάβει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση της Ν.Δ. ότι πρέπει να πάψει να ναρκοθετεί καθημερινά τη λειτουργία των σχολείων και το παιδαγωγικό- μορφωτικό όφελος των παιδιών και μάλιστα εν μέσω πανδημίας και αφετέρου ότι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και ανυποχώρητα. 

Να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ η εγκύκλιος! 

Είναι ολοφάνερο ότι γίνεται προσπάθεια αύξησης του ωραρίου των νηπιαγωγών από την κυβέρνηση της ΝΔ με πρόσχημα την υγειονομική κρίση. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σταδιακά αύξηση του ωραρίου στα νηπιαγωγεία. Τελευταία φορά το 2016 όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται απάντησε στο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών σύμφωνα με αυτό που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς στην υπόλοιπη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Δημοτικό. Αντί αυτού, αύξησε το ωράριο αντιμετωπίζοντας τα νηπιαγωγεία όπως τα ολιγοθέσια δημοτικά. Μόνο που όλα τα νηπιαγωγεία είναι ολιγοθέσια κι έτσι αύξησε το ωράριο της συντρηπτικής πλειοψηφίας των νηπιαγωγών. 

Να μπει τώρα στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας η μείωση ωραρίου όλων των νηπιαγωγών όπως αυτό ισχύει για τα 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία! Να εξασφαλιστεί η λειτουργία των νηπιαγωγείων με πρόσληψεις επιπλέον νηπιαγωγών! 

Καλούμε τη ΔΟΕ να απαιτήσει την απόσυρση της εγκυκλίου και να καλύψει συνδικαλιστικά τους συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων, να μην την εφαρμόσουν.Προτείνουμε στο ΔΣ του Αριστοτέλη να δώσει αντίστοιχη κάλυψη. Επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού και το προτείνουμε στο ΔΣ του Αριστοτέλη 

Σε κάθε περίπτωση οι σύλλογοι διδασκόντων ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν αποφασίσει και διαμορφώσει τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών με γνώμονα: 
  • Το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων
  • Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών
  • Τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας (συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, μη συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία , αριθμό εισόδων, αριθμό τμημάτων, μεταφορά μαθητών με λεωφορεία-ταξί, απόσταση από όμορα δημοτικά κα)
  • Tην αποχώρηση των παιδιών σε συνδυασμό με τη διαδοχική αποχώρηση των όμορων δημοτικών και τη δημιουργία συνθηκών για την αποφυγή του συνωστισμού γονέων κηδεμόνων έξω από τις σχολικές μονάδες και αυτό τους καλούμε να συνεχίσουν να κάνουν. 
Επισυνάπτουμε και σχέδιο πρακτικούΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΚ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ________ Νηπιαγωγείου _________________ , έπειτα από πρόσκληση του/της Προϊστάμενου/νης ___________________________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του, συνήλθε σε συνεδρίαση στις ___________ και ώρα ______ στον χώρο του σχολείου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της ώρας αποχώρησης των μαθητών/ τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου από τις 13.00’ σε 13.10’». 

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ______________ (__) μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα _________( ____) και συγκεκριμένα οι : 1)______________________ 2)______________________ 3) ________________ ___ 

Πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη και κατέληξε ότι: 

Η τροποποίηση της ώρας αποχώρησης των μαθητών/ τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου από τις 13.00’ σε 13.10’» η οποία ελήφθη έχοντας υπ΄όψιν τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4722/2020 (B’ 177) «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 15 Ιανουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 83 779 780 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 83/15.01.2021 «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων 

1.Δεν στηρίζεται σε παιδαγωγικές εισηγήσεις ούτε σε εισηγήσεις των επιδημιολόγων και δεν εξυπηρετεί σκοπούς που σχετίζονται με την πανδημία. Αντίθετα αυξάνει τον συνωστισμό με την ταυτόχρονη λήξη του ωραρίου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. 

2. Παρότι αποδίδεται ως μέτρο προστασίας εναντίον της διάδοσης του covid σύμφωνα με τις σχετικές δυσκολεύει στην πραγματικότητα τα δεδομένα που έχουν οργανώσει τα Νηπιαγωγεία για την αποχώρηση των παιδιών και αντρέπει τη διαδοχικότητα στην αποχώρηση των παιδιών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα. 

3. Η αύξηση του διδακτικού χρόνου για τα παιδιά λειτουργεί αντιπαιδαγωγικά. Αγνοεί τις ανάγκες των παιδιών εξισώνοντας τον διδακτικό χρόνο στην προσχολική ηλικία με εκείνον του Δημοτικού Σχολείου 

4. Παραβιάζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών 

Ο σύλλογος διδασκόντων ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν αποφασίσει και διαμορφώσει τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών με γνώμονα: 
  • Το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων 
  • Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών 
  • Τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας (συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, μη συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία , αριθμό εισόδων, αριθμό τμημάτων, μεταφορά μαθητών με λεωφορεία-ταξί, απόσταση από όμορα δημοτικά κα) 
  • Tην αποχώρηση των παιδιών σε συνδυασμό με τη διαδοχική αποχώρηση των όμορων δημοτικών και τη δημιουργία συνθηκών για την αποφυγή του συνωστισμού γονέων κηδεμόνων έξω από τις σχολικές μονάδες. 
Έπειτα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε (ομόφωνα) (κατά πλειοψηφία) ότι: 

Για λόγους προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτκών εν μέσω πανδημίας, υπεράσπισης του παιδαγωγικού αποτελέσματος της φοίτησης των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών ως προς το διδακτικό τους ωράριο θα διατηρήσει την έως τώρα εφαρμοζόμενη ώρα αποχώρησης των νηπίων (13.00).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου