Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Σχετικά με τη συγκρότηση του προεδρείου του Σωματείου και τη στάση των παρατάξεων


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ συλλ. «ο Αριστοτέλης»

           ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Στο ΔΣ του Αριστοτέλη, που πραγματοποιήθηκε στις 10/12 με θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα και την εκλογή προεδρείου, η  Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (Α.Α.Κ./Παρεμβάσεις) κατέθεσε πρόταση για Προγραμματικό προεδρείο που θα στηρίζεται στις αποφάσεις της ΓΣ του σωματείου μας. Οι αποφάσεις της ΓΣ θεωρούμε ότι είναι μια ισχυρή βάση συμφωνίας πάνω στα κεντρικά ζητήματα που αφορούν στον κλάδο και στη γενική πολιτική κατάσταση, ειδικά σε μια συγκυρία όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Ένα πλαίσιο στο οποίο καταγράφεται κατηγορηματικά η ανάγκη σύγκρουσης με τα μνημόνια και την καπιταλιστική ανασυγκρότηση, την ΕΕ, την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και με τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες που προώθησαν αυτές τις πολιτικές και υπέγραψαν μνημόνια. Ένα πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει όλα τα κομβικά ζητήματα της εκπαίδευσης και της εργασίας, από την αξιολόγηση, το ασφαλιστικό, τη μόνιμη και σταθερή εργασία ως την εκπαιδευτική-μορφωτική λειτουργία του σχολείου. Ταυτόχρονα, ένα πλαίσιο που συγκρούεται με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό της συναίνεσης και της υποταγής και προβάλλει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα ρήξης και ανατροπής που προωθείται μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου, τις ΓΣ και την επιτροπή αγώνα καθώς και το συντονισμό των σωματείων. Στη βάση αυτή καλέσαμε την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ να συμβάλλει στη συγκρότηση και να συμμετέχει σε ένα τέτοιο προεδρείο γιατί εκτιμούμε πως είναι χρήσιμο και αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα προεδρείο που να στηρίζεται σε όλο το εύρος των δυνάμεων του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος.


Η παράταξη της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, για μια ακόμη χρονιά, αρνήθηκε την πρόταση της ΑΑΚ/Παρεμβάσεις δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει προγραμματική συμφωνία με τις Παρεμβάσεις. Αντιπρότεινε αναλογικό, αντιπροσωπευτικό προεδρείο, με βάση τη δύναμη της κάθε παράταξης, διεκδικώντας τη θέση του αντιπροέδρου και μόνον αυτή, δηλώνοντας ότι δε δέχεται να συμμετέχει σε καμία άλλη θέση του προεδρείου και θέτει ως απαραίτητο όρο για τη συμμετοχή της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, τη συμμετοχή και της ΔΑΚΕ στο προεδρείο.

 Η ΔΑΚΕ κατέθεσε και αυτή πρόταση για αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο διεκδικώντας τη θέση του αντιπροέδρου, δηλώνοντας κι αυτή με τη σειρά της ότι δε δέχεται να συμμετέχει σε καμία άλλη θέση του προεδρείου

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο επιλέξαμε ως Α.Α.Κ./Παρεμβάσεις, να αποδεχτούμε το αναλογικό/αντιπροσωπευτικό προεδρείο, παίρνοντας τη θέση του προέδρου και χωρίς να θέσουμε κανένα απολύτως όρο για τη δεύτερη θέση στο προεδρείο, παρ’ όλο που έχουμε 4 στις 7 έδρες. Δηλώσαμε ότι θα αποδεχτούμε όποια θέση απομείνει από τις δυο άλλες παρατάξεις για να διευκολύνουμε (μετά την άρνηση της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ να συγκροτήσει προεδρείο με την ΑΑΚ), τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων στο προεδρείο. Η ΔΑΚΕ και η ΑΣΕ/ΠΑΜΕ δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη θέση του γραμματέα γιατί δεν θέλουν να υπογράφουν αποφάσεις με τις οποίες έχουν ιδεολογικές διαφωνίες κι επιμένουν και οι δύο στη διεκδίκηση της θέσης του αντιπροέδρου. Ως ΑΑΚ επιμείναμε ότι αυτός ο ανελαστικός όρος από την πλευρά τους ακυρώνει την πρότασή τους για αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο μια και καθίσταται αδύνατο να είναι δυο παρατάξεις στην ίδια θέση. Ειδικά, ο όρος που θέτει η ΑΣΕ/ΠΑΜΕ ότι θα συμμετέχει στο προεδρείο μόνο αν συμμετέχει και η ΔΑΚΕ και ταυτόχρονα διεκδικεί ανελαστικά την ίδια θέση με τη ΔΑΚΕ, είναι η απόλυτη αυτοαναίρεση!!! Στην ουσία αρνείται τη συμμετοχή στο προεδρείο μια και οι όροι που θέτει αναιρούν ο ένας τον άλλον!!!

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί η συμμετοχή στο προεδρείο του σωματείου αφορά μόνο τη θέση του αντιπροέδρου και όχι και τη θέση του γραμματέα και του ταμεία. Κι αν για τη θέση του γραμματέα, υπήρξαν κάποιες εξηγήσεις, τι εξηγήσεις υπάρχουν για την άρνηση της θέσης του ταμεία όταν όλες οι αποφάσεις περί των οικονομικών στον Αριστοτέλη είναι ομόφωνες.
Ύστερα από μια τέτοια εξέλιξη τα μέλη της ΑΑΚ/Παρεμβάσεις στο ΔΣ αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε την απόλυτη πλειοψηφία που έχουμε στο ΔΣ και ζητήσαμε να επαναληφθεί η συνεδρίαση  ώστε να δοθεί χρόνος για να συζητήσουν οι παρατάξεις και να υπάρξουν μετατοπίσεις στις αρχικές τους θέσεις. Καλέσαμε τη ΔΑΚΕ και την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ να συμβάλλουν ώστε στο επόμενο ΔΣ να συγκροτηθεί προεδρείο με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων. Καλέσαμε ιδιαίτερα την ΑΣΕ/ΠΑΜΕ να αποσύρει τους ανελαστικούς και αυτοαναιρούμενους όρους που θέτει και να συμμετέχει στη συγκρότηση του προεδρείου.
Ως Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση θεωρούμε προσχηματική τη στάση της ΔΑΚΕ και της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για τη διεκδίκηση ανελαστικά της θέσης του αντιπροέδρου. Ειδικά η ΑΣΕ/ΠΑΜΕ έρχεται σε αντίθεση με την ίδια της την πρότασή μια και η πρότασή της περί αναλογικού, αντιπροσωπευτικού με βάση τη δύναμη των παρατάξεων (είναι 3η δύναμη στον Αριστοτέλη) δεν αιτιολογεί τη θέση του αντιπροέδρου. Το καταστατικό του Αριστοτέλη ορίζει κατά σειρά τις θέσεις (άρθρο 21) α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμεία και τρία (3) μέλη. Άλλωστε, η στάση της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ και οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις γύρω από τα ζητήματα της συγκρότησης του προεδρείου βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση της στο ΔΣ του Αριστοτέλη. 
Η συνεδρίαση επαναλήφθηκε στις 15/12 όπου οι παρατάξεις τοποθετήθηκαν ξανά με τον ίδιο τρόπο. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, η ΑΑΚ/Παρεμβάσεις κατέλαβε τις θέσεις του προέδρου, γραμματέα και ταμεία (τις οποίες αρνήθηκαν να καταλάβουν οι άλλες παρατάξεις) και η ΔΑΚΕ τη θέση του αντιπροέδρου μια και το ΠΑΜΕ αρνήθηκε τελικά τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε άλλη θέση.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1.                Πάντα θεωρούσαμε ότι το ΔΣ του σωματείου δεσμεύεται από τις αποφάσεις των ΓΣ και αυτές είναι ο απόλυτος οδηγός της λειτουργίας του. Στην πολύχρονη λειτουργία του Αριστοτέλη, τα ΔΣ με όποια σύνθεση και συσχετισμό κατά βάση σεβάστηκαν αυτές τις αποφάσεις και δεν τις παραβίασαν.
2.                Θεωρούμε εκφυλιστικά φαινόμενα για τη λειτουργία των ΔΣ, αυτό που παρατηρήθηκε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, να υπάρχουν δράσεις στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων ή δράσεις ομόφωνα αποφασισμένες από το ΔΣ και παρατάξεις καθώς και μέλη του ΔΣ κατ’ επανάληψη να μη συμμετέχουν σε αυτές. Η εκλογή μιας παράταξης στο ΔΣ δεν είναι τιμητική θέση, δεν είναι θέση απόσπασης οφελών, αλλά θέση συμβολής στην προώθηση των αιτημάτων των εργαζομένων και του λαού. Ως παράταξη συμβάλλαμε πάντα σε αυτό το σκοπό άσχετα από την κάθε φορά δύναμή μας στο ΔΣ, με βάση τις πολιτικές και συνδικαλιστικές απόψεις που ανοιχτά καταθέτουμε στους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό άλλωστε, στην πολύχρονη πορείας μας, αντιπαλέψαμε τη λογική των συνδικαλιστικών προνομίων με όποιο μανδύα και αν ντύθηκαν, από όποια πλευρά κι αν προωθήθηκαν!  Θεωρούμε ότι η άρνηση συμμετοχής στο προεδρείο με προσχηματικές δικαιολογίες έχει στόχο την επιλεκτική συμμετοχή στη δράση του σωματείου, την άρνηση δέσμευσης στις αποφάσεις των ΓΣ και την προσχηματική μετατόπιση των ευθυνών.
3.                Προσπαθούμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες σε μια άλλη συγκρότηση των σωματείων, που θα στηρίζεται στην πραγματική κι αυθεντική συζήτηση των μελών του, στις ΓΣ που θα παίρνουν όλες τις αποφάσεις, στην πρωτοπόρα, μαζική και αποφασιστική λειτουργία της επιτροπής αγώνα. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες του σωματείου χωρίς συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες συζήτησης και αποφάσεων, δε διευκολύνει τη δράση του σωματείου. Ότι κατακτήθηκε μέχρι τώρα, κατακτήθηκε με τη συμμετοχή και όχι με την ανάθεση. Η πρόσφατη μάχη της αξιολόγησης είναι η πιο σοβαρή απόδειξη όλων των παραπάνω. Σε αυτό καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμβάλλουν.
4.                Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση αποφάσισε να την εκπροσωπήσουν φέτος στο ΔΣ του Αριστοτέλη, η Γράφου Ματίνα, Κανελλοπούλου Δώρα, Ρέππα Ντίνα, o Χαλβατζηδάκης Δημήτρης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου