Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2012-2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

1ου, 3ου, 4ου, 5ου
Γραφείων Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Κόρακα και Παπαναστασίου
Τηλέφωνο - Φαξ: 2108319372    
                                                                                                                                      Αθήνα, 25 - 11 - 2012

Προς: Τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις  σχετικά με την καταβολή της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2012-2013

Μετά από σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με οργανική θέση σε σχολεία του Συλλόγου μας καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 32 ευρώ, η οποία παρακρατείται σε δύο δόσεις απευθείας από τη μισθοδοσία τους. Η συνδρομή αυτή αφορά 27 ευρώ που καταβάλλονται στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΔΟΕ) και 5 ευρώ που καταβάλλονται στο ταμείο του Συλλόγου «Αριστοτέλης».

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε σχολεία του Συλλόγου μας από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στον ταμία του Συλλόγου την ημέρα των ε
κλογών το ποσό των 32 ευρώ  ή να υπογράψουν ότι θα αποπληρώσουν τη συνδρομή έως το τέλος του χρόνου, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Παράλληλα πρέπει να ενημερώσουν οι ίδιοι το Σύλλογο, στον οποίο ανήκει το σχολείο της οργανικής τους θέσης, για μη παρακράτηση της συνδρομής τους από αυτόν. Εάν έχει γίνει ήδη η παρακράτηση ζητούν απευθείας την καταβολή της συνδρομής από τον εκεί Σύλλογο. 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου καταβάλλουν ετησίως, με απόφαση του συλλόγου εκπ/κών «ο Αριστοτέλης»,  συνδρομή 20 ευρώ, την οποία χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στον ταμία του Συλλόγου την ημέρα των εκλογών  ή να υπογράψουν ότι θα αποπληρώσουν τη συνδρομή έως το τέλος του χρόνου (με απευθείας πληρωμή ή μέσω της μισθοδοσίας τους), προκειμένου να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά  7 ευρώ, τα οποία   καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 10 ευρώ, την οποία χρειάζεται να πληρώσουν απευθείας στον ταμία του Συλλόγου την ημέρα των εκλογών  ή να υπογράψουν ότι θα αποπληρώσουν τη συνδρομή έως το τέλος του χρόνου (με απευθείας πληρωμή ή μέσω της μισθοδοσίας τους), προκειμένου να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ.

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 3 ευρώ, η οποία παρακρατείται απευθείας από τη μισθοδοσία τους σε δύο δόσεις. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά 7 ευρώ, τα οποία καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

 Τις συνδρομές θα συγκεντρώνει ο ταμίας του Συλλόγου μας, Μαρίνης Σπύρος.

Από τις συνδρομές των μελών του συλλόγου, ενισχύεται  κάθε χρόνο το απεργιακό ταμείο του συλλόγου. Για το συνδικαλιστικό έτος 2011-2012, το απεργιακό ταμείο ενισχύθηκε με το ποσό των 4.500 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου