Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ένα πουκάμισο αδειανό…


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ συλλ. «ο Αριστοτέλης»

           ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.
      http://aakaristotelis.blogspot.gr/                                                                                                                                                                                       Δευτέρα 11/1/2015

Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες σχολικές μονάδες και χιλιάδες διευθυντές-προϊστάμενοι έστειλαν ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα:
κ. υπουργέ, χάσατε!
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ένα πουκάμισο αδειανό…

Για δεύτερη σχολική χρονιά το Υ.ΠΑΙ.Θ. προσπαθεί να επιβάλει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση για να γνωρίσει μια δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη ήττα. Γιατί φέτος που η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται προσπάθεια από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να συμπληρωθεί με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η άρνηση αυτών των διαδικασιών έρχεται όχι μόνο από τους συλλόγους διδασκόντων, που η μεγάλη πλειοψηφία τους δηλώνει συμμετοχή στην απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε. και δεν προχωρά στην κατάρτιση/ανάρτηση προγραμματισμού και σχεδίου δράσης, αλλά και από τις/τους προϊσταμένες/νους των Νηπ/γείων που μεγάλο μέρος τους αρνείται να καταθέσει portfolio και να συμμετέχει στις αξιολογικές συναντήσεις και δευτερευόντως από τους διευθυντές/ντριες των ΔΣ.

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ. (και δυστυχώς και αρκετών στελεχών της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ), τις πιέσεις, τους εκβιασμούς, το κλίμα φόβου αλλά και προσδοκιών για μισθολογική εξέλιξη, η μέχρι τώρα καταγραφή των στοιχείων συμμετοχής στην απεργία-αποχή δείχνει ότι η αξιολόγηση οριστικά πλέον είναι πολιτικά, ηθικά και παιδαγωγικά ηττημένη στη βάση της ζωντανής εκπαίδευσης! Με στοιχεία από 50 Συλλόγους Π.Ε. (από 140 συνολικά) και ένα δείγμα που ξεπερνά το 1/3 των σχολικών μονάδων φαίνεται ότι:

Ø περισσότερες από τις μισές σχολικές μονάδες (πάνω από το 60% των Δημοτ. Σχολείων και το 50% των Νηπιαγωγείων) συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και δεν κάνουν αυτοαξιολόγηση
Ø μόνο το 1/3 των σχολικών μονάδων (περίπου το 30% των Δ.Σ. και το 40% των Ν/γείων) προχωρούν στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης
Ø περισσότεροι από το το 1/3 αυτών που καλούνταν να αξιολογηθούν (περίπου το το 50% των διευθυντών και το 20% των προϊσταμένων) δεν κατέθεσαν portfolio και δεν δέχθηκαν να αξιολογηθούν.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αξιολόγηση έχει απονομιμοποιηθεί πλήρως στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, καταγράφεται με σαφήνεια ως εργαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών (και δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα), την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, τη μισθολογική τους καθήλωση και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων και ταυτόχρονα ανοιχτής αμφισβήτησης της μόρφωσης ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου και προώθησης της λειτουργίας του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτεί:
·      Να σταματήσει ΤΩΡΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ κάθε σχετική με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση διαδικασία από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις υπηρεσίες του. Οριστικά και όχι προσωρινά μέχρι τις εκλογές, όπως πολύ πονηρά ζητούν κάποια ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης που σκέφτονται απλά πώς “θα αλλάξουν πουκάμισο” στην πιθανότητα κυβερνητικής αλλαγής…
·      Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.
Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε. χαιρετίζουμε τους/τις χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αντιστάθηκαν στις πιέσεις για υποταγή, δεν άκουσαν τις “σειρήνες” για ατομική ανέλιξη, έβαλαν μπροστά τη συλλογικότητα, τον αγώνα για το δικαίωμα όλων στη δουλειά και τη μόρφωση! Καλούμε και 
·      τα σχολεία που αποφάσισαν να συμμετέχουν στην ΑΕΕ με νέες συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων να αλλάξουν αυτή την απόφαση, όπως έχει ήδη γίνει σε μεγάλο αριθμό σχολείων.
·      τους/τις διευθυντές/τριες και προϊσταμένους/νες των Δ.Σ. και των Νηπ/γείων που έχουν καταθέσει portfolio, να δηλώσουν επίσημα στους διευθυντές εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, με βάση αυτό δε δέχονται να αξιολογηθούν και ως εκ τούτου ζητούν να θεωρηθεί το portfolio τους ως μη κατατεθειμένο.

Συνάδελφοι/ισσες,
Μέσα από τη δράση των τοπικών Συλλόγων, με διαδικασίες Συνελεύσεων, με συγκεντρώσεις, συλλογή υπογραφών άρνησης συμμετοχής στην αξιολόγηση, παραστάσεις στις Δ/νσεις Π.Ε. και τους Σχολικούς Συμβούλους κ.ά. δράσεις, το εκπαιδευτικό κίνημα απέδειξε ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης δεν είναι μονόδρομος και η συλλογική μας δράση μπορεί να φέρει την ανατροπή στα σχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ., της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Κι αυτό η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ) δεν μπορεί να συνεχίσει να το αγνοεί. Γιατί αν ξεπεράσουμε προσωρινά την ελλιπέστατη στάση της ηγεσίας της Ομοσπονδίας στον αγώνα για να μην περάσει η αξιολόγηση, είναι ακόμα πιο προκλητικό σήμερα να μη θέλει να συγκεντρώσει και να δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που η ίδια η Δ.Ο.Ε. ομόφωνα προκήρυξε. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. φοβάται “όπως ο διάολος το λιβάνι”, να συζητήσει ειδικά γι’ αυτό το 1/3 των προϊσταμένων και των διευθυντών που δεν δέχτηκαν να αξιολογηθούν. «Να μην στιγματίσουμε», όπως είπε ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ στη συνεδρίαση του Δ.Σ., «τους διευθυντές που δέχτηκαν την αξιολόγηση», τα στελέχη των ψηφοδελτίων τους στους τοπικούς Συλλόγους, μ’ άλλα λόγια, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία τάχθηκαν ενάντια στις θέσεις του κλάδου…

Όμως οι εκπαιδευτικοί της βάσης δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στην πλειοψηφία του Δ.Σ. για παιχνίδια ανοχής/στήριξης στην πολιτική της κυβέρνησης και την αξιολόγηση. Το Δ.Σ. της Δ. Ο. Ε.  οφείλει άμεσα να απαιτήσει:
ü να σταματήσει τώρα κάθε αξιολογική διαδικασία
ü την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης
ü την ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και δημ. υπαλλήλων, με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης και την κατάργηση της σύνδεσης του βαθμού-μισθού με την αξιολόγηση και συνολικά την κατάργηση του βαθμολόγιου-μισθολόγιου-“φτωχολόγιου”
Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει από τώρα να διακηρύξει ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εκλογές είναι υποχρεωμένη να καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης, που δυο χρόνια τώρα ακυρώνεται στην πράξη και, στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από τη μέχρι τώρα πορεία. Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει διατυπωμένα αιτήματά για την κατοχύρωση της παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας στο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα  όλων των παιδιών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Αυτά διεκδικεί και θα συνεχίσει να διεκδικεί!
Με συλλογικότητα, αυτοοργάνωση και μαχητικούς συντονισμένους ανατρεπτικούς αγώνες θα συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που προωθεί το κεφάλαιο, η ΕΕ και το ΔΝΤ στην εκπαίδευση και την κοινωνία.
Για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικαιώματά και οι ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας!
Θ Α   Ν Ι Κ Η Σ Ο Υ Μ Ε !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου