Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Ένα ακόμα κομμάτι στο εφιαλτικό παζλ της αξιολόγησης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ συλλ. «ο Αριστοτέλης»
           ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

http://aakaristotelis.blogspot.gr/                                                                                Σάββατο 16/3/2013

Νόμος για την  «Αρχή Διασφάλισης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Ένα ακόμα κομμάτι στο εφιαλτικό παζλ της αξιολόγησης

Τελικά κατατέθηκε με τη μορφή νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας η τροπολογία που είχε αποσυρθεί την προηγούμενη βδομάδα για τη συγκρότηση της Αρχής Διασφάλισης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ο νόμος αυτός έρχεται να «κλείσει» (;) τον κύκλο των νομοθετημάτων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, δίνοντας τη συνολική – εφιαλτική – εικόνα της πλήρους χειραγώγησης του εκπαιδευτικού.
Λέξεις – κλειδιά είναι για μια ακόμα φορά η «αποτίμηση της ποιότητας της εκπαίδευσης» και η δημιουργία ενός φορέα «ανεξάρτητου από κάθε τύπου επιρροές και επηρεασμούς». Το πρώτο φυσικά παραπέμπει στον ακόμα αυστηρότερο έλεγχο της υλοποίησης της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής – όπως επισημαίνεται σε διάφορα σημεία του κειμένου – και το δεύτερο σε μια αρχή η οποία θα μπορεί με πρόσωπα και με κριτήρια αυστηρά καθορισμένα να «τσακίζει» οποιαδήποτε προσπάθεια παρέκκλισης από τις κάθε φορά αποφασισμένες πολιτικές.
Διαμορφώνεται ένα πολυδαίδαλο, ασφυκτικό, γραφειοκρατικό πλέγμα ελέγχου από τα πάνω προς τα κάτω.
«Αποστολή» της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, όπως διατυπώνεται στην τροπολογία είναι :
1.                       «Να παρακολουθεί, να μελετά και να αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής».
2.                       «Να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α»
3.                       «Να εποπτεύει της διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης»
4.                       «Να μετααξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.»
Σε απλά ελληνικά: αυστηρός έλεγχος της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγηση της αξιολόγησης! Που θα γίνεται με «κριτήρια και δείκτες στο πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών προτύπων». Και φυσικά γίνεται στην πρώτη σελίδα καθαρή αναφορά στο Π.Δ. το οποίο εκδόθηκε «στο πλαίσιο εφαρμογής του ενιαίου βαθμολόγιου – μισθολόγιου», έτσι για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για το τι κρύβεται  πίσω από τις φανφάρες περί αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Η Αρχή λοιπόν αυτή θα «διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων της διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με τα σχετικά κριτήρια και δείκτες στο πλαίσιο αντίστοιχων διεθνών προτύπων»
 (άρωμα Αγγλίας, αφού μας θυμίζουν τα τυποποιημένα κριτήρια του Ofsted, του γραφείου για τα «στάνταρντ» - πρότυπα στην εκπαίδευση. Μόνο που το πλέγμα όπως θα δείξουμε παρακάτω θα είναι τόσο πιο γραφειοκρατικό και ελεγκτικό που ακόμα και το Ofsted απ’ ότι φαίνεται θα ωχριά μπροστά του).
Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠΠΕ θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο εκπαιδευτικούς Π.Ε.και δύο εκπαιδευτικούς Δ.Ε., κατόχους διδακτορικών κατά προτίμηση στο αντικείμενο της αξιολόγησης. Μπορεί να συμμετέχει κι ένας πανεπιστημιακός «της αλλοδαπής» με εξειδίκευση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών!  Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον υπουργό Παιδείας ενώ κάθε χρόνο θα συντάσσεται «έκθεση ποιότητας»  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως «αρωγό» σε αυτή της την «προσπάθεια» μπορεί να καλεί «αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Φυσικά για να μπορεί να υλοποιείται πιο αποτελεσματικά ο έλεγχος, προβλέπεται η ίδρυση πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) –μία ή και περισσότερες ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Η κάθε επιτροπή θα αξιολογεί το έργο των σχολικών μονάδων. Θα είναι το «μάτι και το αυτί» της Αρχής , θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες για να ελέγχει αν γίνονται σωστά οι αξιολογικές διαδικασίες και συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της. Η απόφαση της Αρχής για την αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ανά περιφερειακή διεύθυνση μπορεί να είναι «θετική, θετική υπό όρους,ή αρνητική». Η διάρκεια που ισχύει η απόφαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οχτώ χρόνια, όμως αν υπάρχει απόφαση θετικής αξιολόγησης τότε αυταπάγγελτα ή μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργείου Παιδείας μπορεί να γίνει επανεξέταση της έκθεσης! Με άλλα λόγια, η «θετική» αξιολόγηση είναι πάντα υπό αμφισβήτηση!
Αξιολόγηση όμως της ποιότητας «μπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που ορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η Αρχή διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς αξιολόγησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής»! Η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτελεί παγκόσμια πρώτη. Η διαβόητη βρετανική Ofsted ή κάποια άλλη παρόμοια υπηρεσία  (η Βρετανία αναφέρεται στην τροπολογία ως παράδειγμα «ανατροφοδοτικής αξιολογικής διαδικασίας»!) μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και του δικού μας σχολείου.
Το πιο σοβαρό όμως είναι τα κριτήρια αξιολόγησης όπως καθορίζονται από την «τροπολογία»:
1.                       Τα μαθησιακά αποτελέσματα ( δηλαδή οι επιδόσεις των μαθητών, που όχι τυχαία μπαίνουν ως πρώτο κριτήριο)
2.                       Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. (η λέξη τεκμηρίωση έχει σημασία. «Τεκμηρίωση» χωρίς γραπτά ντοκουμέντα, φόρμες, ερωτηματολόγια κλπ. δεν γίνεται).
3.                       Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού ( σημασία έχει η λέξη «προσόντων». Εκτός από το  πτυχίο και δυστυχώς πια από τον ΑΣΕΠ ποιά άλλα προσόντα θεωρούνται κατάλληλα; )
4.                       Η ποιότητα των υποστηρικτών υπηρεσιών  όπως σχολικά εργαστήρια και βιβλιοθήκες ( με την ευγενική χορηγία ποιών άραγε; Η Microsoft στο Μέγαρο πριν μερικές μέρες έστησε ολόκληρο πανυγήρι με τον Αρβανιτόπουλο και το Στυλιανίδη για να πουλήσει τα προϊόντα της).
5.                       Η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων στο στρατηγικό στόχο για τη μείωση τα μαθητικής διαρροής καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας. ( για μια ακόμα φορά, οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για προβλήματα που δημιουργούν οι γνωστές πολιτικές).
Τέλος, για να μη μείνει καμία αμφιβολία, συμπυκνώνεται σε μία παράγραφο στην «έκθεση συνεπειών της ρύθμισης» όλη η ουσία :
«Με τις ρυθμίσεις της τροπολογίας οι σχολικές μονάδες ως βασικές μονάδες που παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα υπαχθούν σε καθεστώς διαρκούς αξιολόγησης. Θα τίθενται στόχοι, θα υλοποιούνται, θα αξιολογείται η πληρότητα της επίτευξής τους και θα επανακαθορίζονται.  Οι σχολικές μονάδες θα ποσοτικοποιούν στόχους όπως η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση του ποσοστού των μαθητών που λαμβάνουν το ελάχιστο αναγκαίο μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε μαθήματος ή σχολικής δράσης, η αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας,η αύξηση του αριθμού των αρίστων και η καλλιέργεια το ήθους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαρκής εγρήγορση των εκπαιδευτικών και αυτό θα αυξήσει ραγδαία την αποδοτικότητά τους».    (!!!)
Συμπέρασμα: παίρνοντας υπόψη μας όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση, το μισθολόγιο-βαθμολόγιο, το Προεδρικό Διάταγμα, την υποχρεωτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης  και το νόμο  έκτρωμα για την ΑΔΙΠΠΔΕ δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι διαμορφώνεται το πιο αυστηρό,  γραφειοκρατικό ελεγκτικό, τιμωρητικό σύστημα αξιολόγησης στην εκπαίδευση αν όχι παγκόσμια, τουλάχιστον πανευρωπαϊκά! Αυτά για όσους ακόμα πιστεύουν ότι η αξιολόγηση «δεν θα είναι τιμωρητική» ή ότι μπορεί να υπάρχει «μια άλλου τύπου , ανατροφοδοτική αξιολόγηση»…..

Υ.Γ. Ενδιαφέρον έχει και ο οικονομικός προϋπολογισμός  για τη σύσταση και τη στελέχωση των Επιτροπών που ανέρχεται ετησίως στα 1.200.000 ευρώ, με ετήσια αμοιβή για τον πρόεδρο της Αρχής 62.400 ευρώ! Άξιος ο μισθός τους…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου